Przejdź do treści

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 23 października 2023 roku
zmarła w wieku 80 lat 

Krystyna Dałek

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku
Rodzina

Sala pożegnań

Pożegnanie odbędzie się
17-11-2023 roku
12:00 - 12:30
Miejsce:
Adres: ul. Powązkowska 14, Warszawa 
 

Msza

Msza święta żałobna odprawiona zostanie
17-11-2023 roku o godzinie 13:00
w kościele Karola Boromeusza na Powązkach
Warszawa, ul. Powązkowska 14 
 

Cmentarz

Pochówek odbędzie się
na Cmentarzu Powązki Stare w Warszawie 17-11-2023 roku
ul. Powązkowska 14
kw. 257-5-14 
 

Oferta dodatkowa